ฟาร์มผึ้งและโรงงาน

ไฮแลนด์ ฟาร์มผึ้ง


บริษัทฯ มีโรงงานรองรับการผลิตและบรรจุภายใต้ชื่อ ไฮแลนด์ ฟาร์มผึ้ง
ตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี โดยก่อตั้งในปี ค.ศ.1999
อีกทั้งยังมีศูนย์เลี้ยงผึ้งและรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ภาคเหนือที่จัดหวังเชียงใหม่
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ
คอยเก็บผลิตภัณฑ์ผึ้งจากแหล่งธรรมส่งตรงมายังโรงงานบรรจุภัณฑ์
โรงงานของเราเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผึ้งแบบขายส่ง และรับผลิต OEM
ตามความต้องการของลูกค้าด้วยความเต็มใจ