sunflower-1643794_1920
ยินดีต้อนรับ

บิ๊กบีฟาร์มภูเก็ต

ผู้ที่เข้ามาในบิ๊กบีฟาร์ม จะได้สัมผัสกับความน่ารักของผึ้งและวิธีการเลี้ยงผึ้งแบบต่างๆ ที่มีในเมืองไทยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งในบิ๊กบี ฟาร์มยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งเพื่อให้ผึ้งที่สนใจเรื่องผึ้งของเมืองไทยได้เข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้ และรวมค้นหาวิธีการพิสูจน์น้ำผึ้งแท้ว่ามีวิธีอย่างไร

แผนที่