เกี่ยวกับเรา

บิ๊กบีฟาร์ม

บริษัทได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 20 ปี ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัท เราผลิตและจำหน่ายเพื่อการส่งออกภายใต้แบรนด์สินค้า Thep-prasit จากประสบการณ์ที่ทำตลาดต่างประเทศจนมาเปิดตลาดภายในประเทศโดยใช้ชื่อเพื่อง่ายต่อการจดจำ ว่า Big bee Farm ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศให้นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ได้มาต รฐานระดับสากลวิสัยทัศน์ ด้วยสโลแกน “To be a Friendly Bee farm for health of people” ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพ น้ำผึ้งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น เราจึงได้ริเริ่มที่จะทำฟาร์มผึ้ง พัฒนาการเลี้ยงผึ้งและวิจัยผลิตภัณฑ์ จนเป็นฟาร์มผึ้งเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค