fbpx

เยี่ยมชมฟาร์ม

เวลาทำการและรับจอง

เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 17.00 น. (เข้าชมฟรี)

สำรองนำเที่ยวเป็นคณะ

โปรแกรมนำเที่ยวและราคา

โปรแกรม A

โปรแกรม B

*เงื่อนไข