fbpx

กิจกรรม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คุณอภิชาต อู๋ กรรมการผู้จัดการ บิ๊กบี ฟาร์ม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมผึ้งไทยกับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค 12

ถ่ายทำรายการ เมดอินไทยแลนด์ยกระดับ กระชับสยาม

สวนผึ้งบิ๊กบี ได้รับเกียรติจากรายการ “เมดอินไทยแลนด์ยกระดับ กระชับสยาม”ในการถ่ายทำกิจกรรมผึ้งบำบัดโดยนำไปออกอากาศในรายการวันที่ 7 ก.ย. 55

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและดูงานผึ้งบำบัด จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในวันที่ 10 กันยายน 2555 สวนผึ้งบิ๊กบี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและดูงานผึ้งบำบัดและกิจกรรมเลี้ยงผึ้งจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำโดย นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง