fbpx

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

คุณอภิชาต อู๋ กรรมการผู้จัดการ บิ๊กบี ฟาร์ม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการบรรยายเรื่องอุตสาหกรรมผึ้งไทยกับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พ.ค 12