fbpx

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและดูงานผึ้งบำบัด จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในวันที่ 10 กันยายน 2555 สวนผึ้งบิ๊กบี ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและดูงานผึ้งบำบัดและกิจกรรมเลี้ยงผึ้งจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดย นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง